youtube  facebook  g+  linkedin  Rss  ad

Dejstva o zlatu

INVESTICIJSKO ZLATO JE OPTIMALNA NALOŽBA

Pozabljamo, da je statistična inflacija košarice življenjskih stroškov v zadnjih treh desetletjih kar tri krat spremenila metodologijo izračunavanja. Če bi upoštevali metodologijo iz leta 1983, potem bi letna inflacija znašala med 12 in 14%. To je hkrati pokazatelj, koliko naš denar izgubi na kupni moči v enem letu. Prav to je razlog, zakaj je potrebno del papirnate valute zamenjati v zlato valuto, še zlasti tisti del, ki se ga dolgoročno ne mislimo dotakniti. Zlato naj gre zadnje od nas, pravijo.

Naložbe na trg kapitala so relativno tvegane, še posebej, če je donos višji, depoziti ne pokrivajo niti inflacijske stopnje, cene nepremičnin padajo … ZLATO je optimalna možnost ne le za ohranitev vrednosti, pač pa prinaša še mnoge druge prednosti. Katere?

Razmere na investicijskih trgih se skozi desetletja nenehno spreminjajo in prilagajajo situaciji, zato različne naložbene možnosti dajejo različne rezultate. Vsekakor je za varnost pomembna dobra razpršitev premoženja, strokovnjaki zatrjujejo, da bi 20% investicijskega portfelja naj bilo v zlatu. ZLATO je dolgoročno optimalna rešitev, saj ne le da ohranja vrednost našega denarja, pač pa ga celo plemeniti (v 10-ih letih preko 330%).

recent1

Zlato ima dolgo zgodovino, kot surovina preko 6000 let, kot plačilno sredstva pa preko 2600 let. Danes je kot plačilno sredstvo v obliki zlatih palic priznano v 194 državah sveta. Nakup majhnih enot (1 g) zlatih palic nam omogoča dostopnost (lahko si jo privoščijo tudi tisti z nižjimi prihodki), večjo likvidnost (lažje jo je prodati v nujnem primeru kot palice večjih enot) in prilagodljivost (naložbo prikrojimo glede na svoje potrebe in zmogljivosti). Posedovanje zlate rezerve je značilnost premožnih in sedaj si jo lahko privoščimo vsi!

Nakup naložbenega zlata ne zapade pod davčno zakonodajo niti pri plačilu DDV, niti pri plačilu davka na dobiček. Kadar se odločamo za naložbo so davčne postavke vsekakor pomemben faktor, saj se s plačilom davkov zmanjšuje neto dobiček. Naložbeno zlato ima to prednost pred ostalimi naložbami, in to je tudi eden izmed razlogov zakaj ga uvrščamo med optimalne rešitve.

ZLATNIKI

CENE ZLATA

btt