youtube  facebook  g+  linkedin  Rss  ad

PLAČILO DDV NA NALOŽBENO ZLATO

By Gold Team

Posted in , ,

Kdaj so dobave in nakup investicijskega zlata oproščene plačila DDV?

Odgovor: Dobave investicijskega zlata so oproščene plačila DDV (prva alineja 119. člena ZDDV-1, poglavje Posebna ureditev za investicijsko zlato). Ne glede na to določbo se davčni zavezanec lahko odloči za obdavčitev po 120. členu ZDDV-1.

DDV

V tem primeru ima davčni zavezanec, ki dobavlja zlato v obliki palic,
pravico, da se odloči za obdavčitev, če to zlato v okviru svoje dejavnosti običajno dobavlja drugemu davčnemu zavezancu za industrijske namene (drugi odstavek 120. člena ZDDV-1).

Primer take dejavnosti je proizvodnja ali predelava kakršnegakoli zlata v investicijsko zlato, ki ustreza pogojem, da je to zlato v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin, čistine, ki je enaka ali večja od 995 tisočink, predstavljeno z vrednostnimi papirji ali ne, razen majhnih palic ali ploščic z maso manj kot en gram (točka a) prvega odstavka 118. člena ZDDV-1). Davčni zavezanec lahko v primeru, ko svoje dobave obravnava kot obdavčene, uveljavlja pravico do odbitka vstopnega DDV.

Ko bo davčni zavezanec, to je kupec zlatih palic, uporabljal kupljene zlate palice v naložbene namene, to pomeni zaradi povečanja vrednosti naložbe v zlate palice, in ne v namene obdavčenih transakcij, nima pravice, da bi odbijal vstopni DDV, ki mu je bil morebiti zaračunan ob nakupu.

Ker pa se v tem primeru upošteva posebna ureditev zlatih palic v naložbene namene, praviloma dobavitelj takemu kupcu ob dobavi zlatih palic sploh ne bo zaračunal DDV, zato vprašanja odbitka vstopnega DDV v tem primeru niti ni.

Davčni zavezanec lahko odbije DDV za investicijsko blago, ki mu ga je dobavila oseba, ki je izbrala obdavčitev v skladu s 120. členom tega zakona. To izhaja iz prvega odstavka 121. člena ZDDV-1, ki je povzet iz 354. člena smernice 2006/112/EC.

Leta 1998 je bila sprejeta smernica 90/80/EC, v skladu s katero je uvedena posebna shema za obdavčevanje investicijskega zlata, njen namen pa je bil olajšati promet s tem blagom, ga razbremeniti DDV in s tem povečati konkurenčnost v primerjavi s tretjimi državami, ki prometa investicijskega blaga že prej niso obdavčevale. Torej tudi tu ne vidim vzroka za omejitev odbitka vstopnega DDV.

Za srebrne palice posebna ureditev ne velja, zato se obravnavajo v skladu s splošnimi pravili ZDDV-1. Isto velja za druge plemenite kovine, na primer platino.

Comments are closed.
btt