youtube  facebook  g+  linkedin  Rss  ad

140 letna zgodovina zlata in denarja

Zgodovina papirnatega denarja seže 140 let nazaj!

Še leta 1873 je vladal zlati standard, ko se je plačevalo s plemenitimi kovinami, predvsem z zlatom, zlatimi cekini. Kmalu za tem so zaradi praktičnosti pričeli izdajat posebna potrdila / certifikate v protivrednosti 20$ zlata v trezorju, s katerimi je bilo mogoče plačevati ali na banki dvigniti zlato v enaki vrednosti. Žal pa se je že takrat pričelo prekomerno tiskanje papirnatih certifikatov, kar je povzročilo padanje vrednosti papirnate valute in s tem kupne moči. Vse več denarne valute je bilo pokrite z zlatom, zato je v teh letih prišlo do večkratne spremembe v monetarnem sistemu.

Prvič so že leta 1913 z Zakonom o zveznih rezervah spremenili razmerje med vrednostjo denarja in zlata. Vse skupaj se je še poslabšalo med obema vojnama in ob koncu druge svetovne vojne je prišlo do nesorazmerja na monetarnem področju, namreč ZDA je takrat posedovala ⅔  vsega svetovnega monetarnega zlata centralnih bank, ⅓ preostali svet, Evropa pa nič.

Tako se 1944 leta v New Hampshiru sestane svetovna elita in določi se nov monetarni Bretton Woodski sistem – “dolarski standard”, ki določa, da bo večina valut pokritih z zlatom preko dolarja. Žal se tiskanje papirja s tem ni končalo in kmalu je Evropa zaznala problem nepokritja denarne valute z zlato, zato zahteva svoje zlato nazaj. Prvi je začel Charles de Gaule. ZDA povrne že 50% zlatih zalog, te se drastično zmanjšujejo, zato je Nikson leta 1971 prisiljen v sodelovanju z Mednarodnim denarnim skladom uvesti hitro reformo, sicer bi celoten monetarni sistem kolapsiral. Določi se, da dolar ni več pokrit z zlatom, nastanejo takoimenovane “FIAT valute”.

zgodovina-zlata

Zgodovina priča, da se je vsakih 30 do 40 let zgodila večja sprememba v monetarnem sistemu (1873 – 1913 – 1944 – 1971), pričakuje se tudi, da sedanji monetarni sistem ne bo vzdržal pritiskov in bo prišlo do nove spremembe. To je vsekakor dodaten razlog, zakaj je dobro zamenjati papirnato valuto v zlato. Zlato že tisočletja pomeni varnost za prihranke, saj dolgoročno ohranja vrednost, zaradi svoje fizične oblike pa je hitro zamenljiv nazaj v denar.

btt